Sinds 1995

Bij Koninklijke beschikking Hofleverancier

Met trots voeren wij sinds 1995 het predicaat “Hofleverancier bij Koninklijke beslissing”. Een bijzondere waardering voor alle prestaties die wij en onze voorvaderen hebben verricht.

Trots zijn wij op de wijze waarop alle generaties Boermans samen met hun partners zich hebben weten aan te passen aan alle gebeurtenissen die er in de wereld en met name in Venlo, zijn voorgevallen. Als huidige generatie Boermans zetten wij met trots onze familiegeschiedenis voort, met kwaliteit en integer vakmanschap.

Het Predicaat is in 1995 toegekend bij het 200 jarig jubileum, door de toenmalige Koningin Beatrix.

Deze toekenning gebeurd na een zeer diepgaande toetsing waarbij gekeken wordt naar unieke bedrijfseigenschappen, de wijze waarop het bedrijf wordt gevoerd, de maatschappelijke betrokkenheid en een onberispelijke reputatie. Het is dan ook een zeer bijzondere geste dit Koninklijke predicaat te mogen voeren.