productinformatie

1. Waterdichtheid van horloges
2. Diamant - Een van de kostbaarste geschenken van moeder natuur
3. Goud glanzend edelmetaal uit grijs gesteente?
4. Parels... geheimzinnige mystiek van de natuur.
5. Platina–het edelste aller edelmetalen...
6. Edelstenen

 

WATERDICHTHEID VAN  HORLOGES

Algemeen
Allereerst zijn horloges welke gemaakt zijn voor normaal dagelijks gebruik in principe niet geschikt om ermee onder water te gaan. Een uurwerk zowel mechanisch als electronisch bevat een aantal belangrijke onderdelen in het gelijkzetmechanisme en het datum- en wijzerwerk als ook de schroeven, die van blank staal zijn vervaardigd en die dus kunnen roesten. Roestschade wordt daarom voornamelijk aangetroffen bij de kastopening van de gelijkzet- of opwindknop en onder de wijzerplaat.

Veel horlogekasten van vooral wat luxere typen, zoals extra platte kasten, met gouden band of zilveren kast, hebben geen extra voorzieningen welke het uurwerk tegen binnendringen van vocht beschermen. Deze “luxe” horloges dienen dan ook ontzien te worden tijdens het dragen, tegen het in aanraking komen met vocht. Er kan namelijk ook vocht in het uurwerk komen, zonder dat het horloge in aanraking komt met water. Dit kan veroorzaakt worden door bijvoorbeeld sportactiviteiten, waarbij overmatige transpiratie op kan treden waardoor er zich op de pols (onder het horloge) een laagje vocht vormt, dat in de horlogekast kan binnendringen. Tegen zogenaamd spatwater, dat kan voorkomen bij het
handen wassen of het sproeien van de tuin, zijn deze horlogekasten niet beschermd.

Samenvattend; zogenaamd “luxere” horloges dienen ook als zodanig met zorg te worden behandeld. Ter illustratie, men gaat ook niet de tennisbaan op met luxe lakschoentjes aan.

Waterdichte kasten
Indien een horlogekast op de achterdeksel een aanduiding draagt, die aangeeft dat het horloge enige vorm van waterdichtheid bezit, betekend dit dat aan de kast voorzieningen zijn aangebracht die het uurwerk beschermen tegen het binnendringen van vocht. Bij deze horloges is het glas geperst in een kunststof pakking, de achterdeksel en eventuele losse glasrand zijn voorzien van een afdichtingspakking en het knopje (de kroon) en eventuele andere knoppen (drukkers) zijn eveneens voorzien van een inwendige pakking, die de afdichting verzorgt die over een buisje (de tube) valt dat uit de kast steekt. Bij enkele modellen bevindt deze afdichting zich inwendig in de doorlaat van de kast.

Testnormen
Van fabriekswege zijn de aanduidingen van waterdichtheid aangegeven in tekst of symbolen. Zo komen symbolen voor als een b.v. een douchekop of visje en kent men ook vele verschillende aanduidingen zoals b.v. waterresistant, waterproof, waterprotected watersealed, al dan niet met een toevoeging van b.v. 3-5-10-20 ATM of Bar , of b.v. 50-100-300-500-1000 Meter. Deze waarden zijn slechts testnormen van de waterdruk waarmee de horlogekast in de fabriek is getest, let wel, dit gebeurd bij kamertemperatuur, en wil daarom geenszins impliceren, dat de kast onder alle omstandigheden tot die waterdruk gegarandeerd waterdicht is!!!! Dit misverstand komt zeer veel voor, doch is ook wel begrijpelijk, indien bij de verkoop niet de juiste voorlichting wordt gegeven.

Temperatuursverschil
Het temperatuursverschil is de verraderlijke factor die veel lekkages bij zogenaamd waterdichte horloges veroorzaakt. Een “waterdichte” kast waarmee b.v. dagelijks gedoucht wordt, kan bijvoorbeeld volkomen vollopen met water, wanneer de gebruiker er op vakantie mee gaat zwemmen. Wanneer er met het horloge gedoucht wordt is de temperatuur van het water ongeveer gelijk aan die van de horlogekast, doch wanneer dit horloge eerst lekker in een “tropisch” zonnetje is opgewarmd kan de temperatuur wel zo’n 40 tot  50 graden zijn. Komt het horloge nu plotseling in aanraking met water van zo’n 22 of 25 graden, dan krijgt de horlogekast een klap door het relatief grote temperatuursverschil en kan de kast, wanneer hij hiervoor niet speciaal is geconstrueerd, gaan lekken en vol water lopen.

Waterdichtheid in de praktijk
De eerder genoemde fabrieksnormen kunnen in de praktijk als volgt worden vertaald:
*waterresistant/waterprotected/watersealed/showerproof/3 tot 5Atm. Deze horlogekasten zijn beschermd, bij normaal gebruik, tegen het in aanraking komen met vocht, zonder dat daarbij relatief grote temperatuursverschillen optreden. Zijn dus geschikt voor sportbeoefening (géén watersport), mag ook zonder problemen b.v. “per ongeluk” onder de kraan komen of in een emmer water. Voldoende voor een vochtige omgeving regenbui of spatwater. Men zou kunnen zeggen dat deze horloges net zo “waterdicht” zijn als een paraplu!
*waterproof/5 tot 10 Atm.
Deze horlogekasten zijn beter beschermd tegen waterschade dan de vorige categorie, waardoor ze b.v. ook wel geschikt zijn om bij watersport te gebruiken zoals surfen zeilen en snorkelen (in ondiep water), doch niet voor b.v. torenspringen of duiken met perslucht.  “Extreme” temperatuursverschillen dienen echter toch wel vermeden te worden, zoals b.v. sauna of hete douche.
Horloges zijn “zwaarder” geconstrueerd, meestal een sportief uiterlijk.
*waterproof/divingproof 10-20Atm (of meer)
Horlogekast is “professioneel” waterdicht. Ook onder extreme omstandigheden. Zware horlogekasten, dikkere glazen, eventueel ook voorzien van een schroefkroon, die zorgt voor extra afdichting van de knop(pen) aan de kast.

Onderhoud van waterdichtheid
De materialen waarmee de afdichtingen van horlogekasten worden verzorgd zijn onderhevig aan diverse invloeden, waardoor de garantie niet als onbeperkt kan worden aangemerkt. Zo worden de pakkingen blootgesteld aan mechanische “slijtage” door het gebruik van de knoppen en drukkers, of door het openen en sluiten van de kast bij b.v. het vervangen van de batterij. Ook kunnen deze pakkingen op termijn uitdrogen of verteren door zuren, die in de transpiratie voorkomen, of door blootstelling aan b.v. chloor- of zeewater. Veel fabrikanten adviseren b.v. om het (waterdichte) horloge af te spoelen met leidingwater, nadat het b.v. in chloor- of zeewater is geweest.
Ook bestaat de mogelijkheid dat b.v. een kroon of drukker, zonder dat men zich dit bewust is, wordt gestoten of een klap krijgt, waardoor deze niet meer zuiver recht op de kast aansluit en zodoende lek raakt, terwijl dit niet zichtbaar is. Daarom zijn vaak ook deze knoppen in de kast verzonken of anderszins ingebouwd, om dit risico te voorkomen. De meeste importeurs geven daarom uitsluitend garantie op eventuele waterdichtheid, mits de kast  minimaal jaarlijks wordt gecontroleerd en getest. Indien een horloge op vakkundige wijze is behandeld voor b.v. een reparatie of batterij-vervanging en daarbij ook op waterdichtheid is getest, dan is het horloge op het moment van aflevering volgens de aangegeven normen als waterdicht gegarandeerd. Indien er, ook op termijn, echte eisen worden gesteld aan de waterdichtheid voor b.v. gebruik bij het duiken, dan wordt geadviseerd om deze garantie uitsluitend via de officiële importeur te laten verstrekken, hetgeen echter wel behandelings- en verzendkosten met zich mee zal brengen.

Speciale duikershorloges
Horloges die voor hobby of (semi-) professioneel duiken worden gebruikt, dienen aan een testnorm van minimaal 15 Atm. of hoger te voldoen. Deze horlogekasten zijn erop geconstrueerd om niet alleen een hoge waterdruk te kunnen weerstaan, doch ook om ernstige temperatuurschommelingen te overleven. Zo zijn van deze horloges de glazen veel dikker, de kasten veel zwaarder en ook de afdichtings-pakkingen veel zwaarder uitgevoerd. Ook moet de achterdeksel minimaal gesloten worden met een schroefsluiting en zal de gelijkzetknop (kroon), waarin zich meerdere afdichtingen bevinden, veel groter zijn en na bedieningsgebruik aan de kast moeten worden vastgeschroefd om extra afsluiting te verkrijgen en het lekkage-risico van stoten te verkleinen. Professionele zorg voor de waterdichtheid van deze horloges is vanzelfsprekend een eerste vereiste. Een jaarlijkse controle is minimaal noodzakelijk, en aangezien het hierbij ook om daadwerkelijke garantie op termijn handelt, zal behandeling door de officiële importeur dienen te geschieden.

Condensvorming
Ook bij goed afgesloten waterdichte horlogekasten is het mogelijk dat er condens optreedt aan de binnenkant van het glas. Dit behoeft echter niet altijd aan te tonen dat het horloges “lek” is, doch kan ontstaan wanneer het horloge plotseling afkoelt. Wanneer bijvoorbeeld een horloge tijdens het skiën onder de handschoen of het jack wordt gedragen en men zich behoorlijk heeft ingespannen, heeft het horloge een behoorlijke temperatuur. Wordt het nu plotseling aan een koude omgeving blootgesteld, dit kan ook voorkomen bij het zwemmen, dan koelt het glas sneller af dan de (metalen) kast, die door de lichaamstemperatuur wordt “verwarmd”. De lucht die zich in de horlogekast bevindt zal dan kunnen condenseren aan de binnenkant van het glas, in de vorm van een lichte waas. Zodra het glas weer op temperatuur is gekomen zal dit waasje vanzelf ook weer wegtrekken. Is er echter sprake van dikke druppels aan het glas, dan duidt dit toch wel op een lekkage van de kast, waar liefst snel iets aan gedaan moet worden om roestschade aan het uurwerk te voorkomen. Indien de condensvorming een hardnekkige klacht is, dan kan de vakman het horloge behandelen met droge lucht (hiervoor zijn sluitbussen in de handel).

Voorlichting
Met betrekking tot het onderwerp waterdichtheid, is het van belang om klanten goed en duidelijk de juiste voorlichting te geven, zoals in dit artikel behandeld. Zowel bij het afleveren van nieuwe horloges als ook bij het afgeven van een horloge na reparatie of behandeling. Dit voorkomt misverstanden bij de klant, en vooral ook onnodige discussies in het geval dat er zich onverhoopt toch eens een probleem zou voordoen.
Bovendien is het natuurlijk in de eerste plaats van belang om de klant goed te instrueren omtrent het juiste gebruik van een horloge en de voorzorgsmaatregelen die in acht dienen te worden genomen, zoals die door de fabrikant of importeur in de instructies zijn aangegeven. Een goede uitleg wekt ook meer begrip op bij de klant met betrekking tot dit onderwerp. Hopelijk zal deze uitleg ertoe bijdragen, dat bijvoorbeeld tijdens de verkoop van een horloge met een testnorm van 3 of 5 Atm, nooit meer aan de klant wordt wijsgemaakt, dat dit staat voor 100% waterdichtheid!!!

Diamant – Een van de kostbaarste geschenken van moeder natuur

...midden in het hart van een vrouw!

In beginsel is diamant niets anders dan pure koolstof. En koolstof is niet iets wat een vrouwenhart sneller doet kloppen. Door twee zéér belangrijke elementen verandert er echter veel. Ten eerste: een onvoorstel- baar hoge druk die aanwezig is in het binnenste van de aarde. Ten tweede: 3,3 miljard jaren. De tijd die inmiddels is verstreken sinds het ontstaan van diamanten. Nu heeft men alleen nog maar geluk nodig: een vulkaanuitbarsting, waarbij uit het hart van moeder aarde, de diamanten naar boven komen. Echter, tussen het “er gewoon zijn” van diamanten en het stralen van vrouwenogen ligt een hele wereld. Het begint met het vinden van diamantvelden in de meest ontoegankelijke gebieden op aarde. De winning uit mijnen waar uit het moedergesteente, Kimberlietblue ground genaamd - de ruwe diamanten worden gewonnen. Alle ruwe diamanten worden gesorteerd tot zogenaamde „Zichten“. Dit zijn partijen diamant die de slijpers ontvangen. Zij bepalen hoe de ruwe stenen geslepen worden. Zij proberen met het juiste slijpsel een steen te creëren met een zo hoog mogelijk gewicht en zuiverheid. Het is de kunst om van kostbare ruwe diamanten zo min mogelijk verloren te laten gaan bij het vormen van de steen. Het juiste slijpsel zorgt ervoor dat het licht optimaal wordt gereflecteerd. Een fraaie gloed komt tot leven. Dit leven noemen we “briljance” en “vuur”. De diamant zal u betoveren. Bij het druppel- of peerslijpsel is het de asymmetrische vorm die een speciaal lichtspel veroorzaakt terwijl bij het ovale briljantslijpsel juist de symmetrie het licht van alle kanten perfect opvangt en reflecteert. Vierkant geslepen diamanten noemen we ‘carré’. Als er meer facetten zijn aangebracht ontstaat, vanwege haar koninklijke uitstraling, de ‘Princess’. De geliefdste diamantvorm is de briljant geslepen diamant. Dit is een rond geslepen diamant met maar liefst met 57 facetten.

Voor welk juweel gaat u?

Welk sieraad mag het worden. Een ring, een klassieker onder de symbolen van genegen heid? Een diamantring benadrukt het eeuwige, het onvergankelijke, de bestendigheid van uw liefde. Een halssieraad en armband staan voor schoonheid... Als juwelier en diamantair hebben wij altijd een royale keuze prachtige sieraden voor u op voorraad – of maken in ons eigen atelier uw sieraad geheel naar wens, of laten het speciaal door geselec- teerde designers en ateliers uitvoeren. Het zijn kostbaarheden in eindeloos vele variaties, stijlvol en natuurlijk ambachtelijk perfect uitgevoerd. En weet u..... niet alleen vrouwen verheugen zich op diamantsieraden, ook heren! We tonen u graag hoe stijlvol een manchetknoop met diamant uw hemd siert. Diamanten zijn niet alleen “a girl‘s...’, maar ook “a man's best friend

Kwaliteit van de 6Cs

Let bij de het uitzoeken van een diamant altijd op de kwaliteit en de 6Cs!

Colour – kleur

De belangrijkste kleuren zijn volgens de internationale richtlijnen van de IDC/CIBJO:
D-E – perfect wit (river)
F-G – prachtig wit (top wesselton)
H – wit (wesselton)
I-J-K – licht getint wit (top crystal)
L-M-N – getint wit (crystal)

Clarity – zuiverheid

Hoe zuiverder diamanten zijn, hoe kostbaarder zij worden.
if – loepzuiver (internally flawless)
vvs – zeer zeer kleine insluitsels (very very small)
vs – zeer kleine insluitsels (very small)
si – kleine insluitsels (small)
P1 – insluitsels met het blote oog moeilijk waarneembaar.

Carat – gewicht

1 Carat = 0,2 gram

Cut – slijpsel

Alleen een perfect slijpsel geeft de diamant pas zijn prachtige spreekwoordelijke vuur
en fonkeling. Het meest geliefd is het ronde briljantslijpsel. Daarnaast zijn er diverse slijpvormen zoals het smaragdslijpsel, peer-, princess-, navette-, marquise- en hartslijpsel. De slijpvorm is altijd een kwestie van persoonlijke smaak en voorkeur

Confidence – vertrouwen

De aankoop van een diamant is een vertrouwenszaak. Als diamantvakman staan wij borg voor de kwaliteit en kunnen u zeer uitgebreid informeren over alle bijzonder- heden en bijkomstigheden. Wij zijn D.Gem.G. gecertificeerd, (Deutsche Gemmologische Gesellschaft) en blijven ons telkens weer bijscholen om u zo goed mogelijk te adviseren.

Clean – goede diamanten

Wij verwerken uitsluitend diamanten, die naar eer en geweten en op basis van schriftelijke garantie- verklaringen van onze leveranciers, uit officiële en legale mijnen worden gewonnen, en daarmee voldoen aan de door de UN opgestelde resoluties. .

 

GOUD - GLANZEND EDELMETAAL UIT GRIJS GESTEENTE

Wie nog nooit gouderts heeft gezien, zal teleurgesteld zijn: Het glanst absoluut niet. Het gesteente waarin goud gevonden wordt, is grauw en dof. Als je echter beter kijkt, zie je toch iets fonkelen. Weliswaar een klein beetje, maar toch... de uiterst kleine gouddeeltjes sprankelen altijd weer duidelijk zichtbaar in het grijze erts. Gouderts delven is zeer arbeidsintensief. Om 10 gram goud te winnen moet 1000 kilo ruw gesteente tot een diepte van 4500 m. gedolven worden.

Eerst wordt het gesteente vermalen. Speciale machines halen uit dit stof de kleinste gouddeeltjes. Vervolgens wordt in diverse smeltprocedés het goud gereinigd tot een zuiverheidgraad van 99,99 %. Prachtig fijngoud, dat gloeiend over een cascade vloeit en tot goudbaren wordt gegoten. Zuid-Afrika is de grootste goud- producent ter wereld. In honderden mijnen wordt daar, diep onder de grond, hard gewerkt om het edele metaal naar boven te halen. Tot op heden is er wereldwijd in totaal ca. 96.000 ton goud gedolven. Wie kent niet de legendarische tijd van de Goldrush? . De periode eind 19de eeuw, waarin avonturiers er op uit trokken om in Noord- en Zuid-Amerikaanse rivieren goud- nuggets, kleine grillige korreltjes gouderts, te wassen. Soms met succes, maar meestal tevergeefs. Het bleken beslist geen “gouden bergen” die beloofd waren. Maar er waren ook andere methodes om aan goud te komen...

Cortez en Pizarro, de Spaanse ontdekkingsreizigers, hadden zich eenvoudigere technieken eigen gemaakt. Zij beroofden in Midden- Amerika de Azteken en de Inca’s van hun goudschatten.

Goud heeft bijzondere eigenschappen.

Het is niet alleen de zeldzaamheid die goud zo bijzon- der maakt. Het zijn bovenal de zeer speciale eigen- schappen zoals de ongekende grote smeedbaarheid. Tien gram goud kan tot een flinterdun, lichtdoor- latend, blaadje van 3,5 m2 worden gewalst. Ook kan een spinnenrag dunne draad van bijna 25 km lang worden getrokken. En geen enkel metaal is zo bestand tegen agressieve stoffen zoals zuren en zouten. Alleen het zogenaamde koningswater – een mengsel van zoutzuur en salpeterzuur – kan goud oplossen. Het chemische teken voor goud ‘Au’ staat voor het Latijnse ‘Aurum’. Het gewicht wordt meestal in ounce aangegeven. Eén ounce staat voor 31,25 gram. Halffabrikaten vormen vaak de basis voor veel sieraden. De goudsmid krijgt van de gieterij plaatgoud, staven en draad in elke gewenste uitvoering. Het soortelijk gewicht is 19,3 gram per cm2. Het is dus ruim 19 keer zwaarder dan 1 cm3 water. Goud smelt pas bij een temperatuur van 1063° Celsius.

Goudeerlijk...... zegt men van mensen die je kunt vertrouwen.

Goud staat voor echt en oprecht. Daarbij speelt goud ook in de liefde een belangrijke, romantische rol: de man geeft aan zijn geliefde een gouden ring om haar zijn genegenheid te tonen. Later wisselen ze voor het altaar trouwringen uit en beloven elkaar daarmee eeuwige liefde en trouw.

Goud is kunst.... en goud betekent sieraden.

In onze Webshop tonen wij u weer een keur aan mooie sieraden: kunstzinnige creaties, meesterlijk en ambachtelijk handwerk. De basis voor een juweel begint vaak met halffabrikaten. De goudsmid verwerkt deze tot zijn eigen kunstzinnige ontwerp.

De kleuren van goud.

Met veel gevoel en vakmanschap combineren onze goudsmeden het waardevolle goud met de meest uiteenlopende soorten edelstenen en parels. Voor deze creaties hebben we de beschikking over ver- schillende kleurnuances van goud. We kunnen uit de meest uiteenlopende soorten legeringen kiezen. Het begint bij het - van nature - warme geelgoud verlo- pend naar zacht roze tot roodgoud. Er is dan meer koper i.p.v. zilver aan de legering toegevoegd. Aan de andere kant van het kleurpallet vinden we glinsterend witgoud. Het aandeel koper is vervangen voor meer zilver en soms zelfs palladium, een exclusief platina- metaal, om zo een fraaie witte kleur te krijgen. Het goudgehalte herkent u aan het keurteken. Bij 18 karaats goud gebruikt men in Nederland een stempel met een tulp en het getal 750. Dit getal betekent dat uw sieraad voor 75% uit fijngoud bestaat. Veertien karaat heeft een eikenblad als keur en het getal 585, oftewel een fijngoud aandeel van 58,5%. Sieraden uit nagenoeg puur fijngoud dragen het keur 990. Deze bijzondere legering bestaat uit 99% goud en 1% titanium.

Parels... geheimzinnige mystiek van de natuur.

Zo is het begonnen:

In het scheppingsverhaal leest u niet dat God ook parels heeft geschapen. Hij kon ook niet aan alles denken. Parels ontstonden – en ontstaan nog altijd – op een of andere zeldzame wijze, bijna als een vergissing van de natuur. Als namelijk op de zeebodem een zandkorreltje of een parafiet de oester binnendringt, wil dit diertje zich beschermen tegen deze “indringer”. Hij wil het graag uitspugen, maar kan dit niet. Om zich toch te kunnen beschermen, omhult de oester het met parel- moer, hetzelfde materiaal dat op de binnenzijde van de schelp wordt afgezet. Het “insluitsel” is weliswaar niet weg, maar kan de zachte oester niet meer deren. Zekerheidshalve blijft de oester lagen parelmoer afzetten. Zo groeit jaar na jaar het bolletje uit tot een échte parel.

Oriënt parels zijn zeldzaam.

Sinds koning Salomo 3000 jaar geleden de koningin van Seba ontving, hebben vrouwen altijd parels begeerd. Zij schonk de koning naast 120 talenten in goud, zeer veel edel- stenen en parels. Sindsdien zijn mannen nooit gestopt met het schenken van deze (juweeltjes uit de zee) aan hun geliefden. Ook de voorliefde voor parels van de Engelse koningin Victoria was legendarisch. Haar verzamelwoede was een enorme aderlating voor de staatskas én een belasting voor het totale aanbod van Oriëntparels op de wereldmarkt Natuurparels worden in de loop der tijden steeds minder aangeboden. Pas in het begin van de 20ste eeuw, tijdens de wereldtentoonstelling van 1920 in Parijs, is dit manco verholpen! De Japanner Kokitschi Mikimoto ontwikkelde een methode om parels, door tussenkomst van mensenhanden, te kweken. Hiermee is het wachten op een toevalstreffer eindelijk voorbij. Ook cultivé-parels zijn verrassend: ze zijn net zo fraai of zelfs mooier dan natuurlijke Oriënt- parels. Doordat men kernen van parelmoer gebruikt in plaats van zandkorreltjes, worden grotere, mooiere en gelijkmatigere parels gekweekt.

De kunst van ons als juwelier.

Nu is de beurt aan ons. Wij hebben 3 belangrijke taken voordat de parel tot een sieraad wordt gecomponeerd. Ten eerste een uitgebreide parelkennis. Wij weten deDe synergie tussen mens en natuur. De oester is de eigenlijke “Moeder“ van de parel. Maar ook de mens heeft een belangrijke positie in de parelproductie gekregen. Door het implanteren van diverse maten parelmoer- kernen kan een grote variatie aan parels worden gekweekt. De natuur bepaalt de vorm, kleur, glans en gaafheid van de parels. Ervaren specialisten sorteren vervolgens de parels naar vorm, kleur, grootte en kwaliteit. Dit karwei vraagt veel kennis, ervaring én een geschoold oog. Naast vorm en kleur wordt boven alles de glans beoordeeld. Het is een zéér belangrijk kwaliteitscriterium voor de waarde van de parel. De glans is het resultaat van een regelmatige opbouw van lagen parelmoer die de reflectie van het licht mogelijk maken. Zo krijgt de parel haar mystieke gloed.

weg in de productielanden om de juiste parels te kunnen bemachtigen. Uiteindelijk het belangrijkste: wij beschikken over mensen met kunstzinnige vorming en vakmanschap om de magie van de parels zo goed mogelijk tot uiting te laten komen. Daardoor kunnen wij als juwelier en goudsmid iets wat anderen niet kunnen: attractieve en kostbare sieraden aanbieden waarmee u als u het cadeau geeft, alle lof toebedeeld krijgt. Maar ú krijgt het mooiste cadeau...de stralende glimlach op het gezicht van uw geliefde.

Platina–het edelste aller edelmetalen...

Zoiets kunnen alleen ingenieurs bedenken...

Het kostbaarste, zeldzaamste en edelste aller edel- metalen. Het wordt verwerkt in juwelen, maar ook gebruikt om katalysators in uitlaten milieuvriendelijk te laten werken. Bijna niet te geloven! Ondanks het gegeven dat verwerking van platina in een uitlaat een barbaarse daad lijkt, is het in werkelijkheid een compliment voor haar zeer bijzondere en zeldzame eigen- schappen. Géén ander metaal kan wat platina kan.

Platina lijkt op andere edelmetalen en is toch duidelijk te onderscheiden.

U kunt platina eigenlijk niet met zilver of witgoud verwarren. Ondanks dat deze metalen ook wit zijn, is het verschil markant. De karakteristieke matte glans geeft platina een volledig andere uitstraling. Het contrast is duidelijk. Het is diskreet en van onvergelijkbare noblesse. Wie het echter niet herkent, kan op het keur “Pt 950“ vertrouwen. Dit zegt zakelijk dat het platinagehalte 950/000 is. Dit wil zeggen: 95% van het edelmetaal is pure platina. Slechts 5% zijn andere metalen – meestal koper – om de verwerkingseigenschappen, zoals de taaiheid, te verbeteren.

Platina ziet er niet alleen anders uit, het ís ook anders.

Wat het oog als eerste waarneemt, bevestigt de hand: een platinaring is duidelijk zwaarder in gewicht. Een sieraad van platina weegt nl. 1/3 meer dan een zelfde sieraad uit goud. Alleen al daardoor is het zijn kostbaarheid waard. Platina slijt vrijwel niet. Ook niet na vele jaren dra- gen. Terwijl bij andere edelmetalen ieder krasje een minuscuul klein beetje metaalverlies is, blijft platina ongeschonden.

Met de Art Déco begon het platina tijdperk.

Platina wordt al sinds 3000 jaar in Egypte en Zuid- Amerika voor sieraden gebruikt. Haar zegetocht begon pas echt ten tijde van de Jugendstil en de Art Déco in de twintiger jaren van de 20ste eeuw. Kunstenaars als Tiffany, Louis Cartier en Karl Fabergé brachten het koele witte metaal tot bloei.

Waarom is platina zo kostbaar?

Heel eenvoudig....er is maar heel weinig platina. Het is het zeldzaamste edelmetaal. Jaarlijks wordt slechts 192.000 kilo gewonnen – in tegenstelling tot 3.000.000 kilo goud. De platinawinning is moeizaam en gecompliceerd. Terwijl men bij goud 3000 kilo erts nodig heeft om 1 ounce (31,25 gram) fijngoud te winnen moet men 10.000 kilo erts delven om 1 ounce platina te krijgen. Vondsten van platinanuggets van ca. 400 gram zoals hiernaast afgebeeld zijn uiterst zeldzaam. In de rivieren van Zuid Amerika en in de Oeral vond men bij het zoeken naar goud kleine witte glanzende nuggets. In Colombia noemde men deze korrels „platinaa”, wat “klein nutteloos zilver“ betekent, aangezien men ze bij de zoektocht naar goud als storend en waardeloos beschouwde. Analyse wees uit dat deze korreltjes, z.g. nuggets, tussen de 50 en 80 procent pure platina bevatte. Zo nutteloos bleek het achteraf dus niet te zijn. Aan haar verwerking stelt platina hoge eisen: het smeltpunt ligt bij 1773° C en moet bereikt worden om platina te kunnen bewerken. Dit in tegenstelling tot goud dat bij 1063° C smelt en zilver al bij 960° C. Daarom kunnen alleen hooggekwalificeerde vakmensen het extreem sterke metaal be- werken. De taaiheid zorgt er wel voor dat kostbare stenen in platina uiterst veilig gezet kunnen worden.

Permitteert u zich platina... ?

U zult vrijwel meteen ervaren hoe goed platina u staat. Stijl en goede smaak herkent u direct aan het ingetogen uitstraling. In één oogopslag is dit duidelijk. De onsterfelijke Greta Garbo rookte uit een platina sigarettenpijpje. Catherine Zeta-Jones en Michael Douglas wisselden bij hun huwelijk in november 2000 trouwringen uit. En natuurlijk van platina!

Echte prominenten doen het ook...

Edelstenen

Tot op vandaag kent platina een stijgende belangstelling met name bij degenen die exclusiviteit waarderen. Hiernaast presenteren wij enkele speciaal uitgezochte stukken. Op verzoek laten wij u graag met een ruimere keuze kennismaken. Toen George V in 1930 tot koning van Engeland werd gekroond droeg koningin Elisabeth een kroon van platina bezet met edelstenen.

De edelstenen brachten hen veilig terug. Dit brengt ons gelijk bij de vraag: Welke eigenschappen hebben edelstenen eigenlijk én hoe herken je ze? De naam zegt het eigenlijk al “edele stenen” waarbij edel staat voor zeldzaamheid en voor bijzondere eigenschappen, zoals hardheid, kleur, licht, helderheid, vorm en kristal structuur. Tevens vormen ze de basis voor herkenning. Edelsteendeskundigen kijken naar kristalstructuur, kleur, lichteffect, chemische samenstelling, lichtbreking, soortelijk gewicht en nog veel meer. Deze factoren gebruiken specialisten om u met zekerheid te kunnen garanderen dat u een echte, natuurlijke en exclusieve edelsteen met een gerust hart kunt kopen. U herkent stenen vaak aan hun kleur en aan hun licht- effecten. Smaragd is groen, robijn rood, saffier blauw en ‘t heldere lichtblauw van aquamarijn. De edelsteen die met al deze kleuren speelt is opaal. Het opaliseren is uniek en van een fascinerende veelkleurigheid. Daarnaast is er een ongekend grote variatie aan edel- stenen die wij u graag tonen en waar we u over willen informeren. Kleurbepaling is echt specialistenwerk!

Bij robijn spreken we over duivenbloedrood, bij saffier over korenbloemblauw. Om echter precies te weten hoe deze kleuren er uit zien toetst men aan inter- nationaal afgesproken kleurschema’s. De vindplaats van edelstenen is vaak bepalend voor de kleur en dus voor de kwaliteit. Colombia staat garant voor top-smaragden, Thailand en Tanzania everen mooie robijnen, Sri Lanka en Thailand hebben prachtige saffieren. Brazilië levert vanuit de Santa- Maria mijn de mooiste en helderste aquamarijnen en Australië is hét land waar mooie opalen gevonden worden. Omdat er veel edelstenen zijn met overeen- komende kleuren kan het voor een leek erg complex zijn. Wij kunnen u dan ook als geen ander goed infor- meren over ‘t ontstaan, de echtheid en de kwaliteit. Eigenlijk alles over het echte vuurwerk! De meeste edelstenen zijn ontstaan vanuit de vloei- bare aardkern. Na een langzaam afkoelingsproces kunnen mineralen uitkristalliseren tot prachtige kristallen. Aanwezige spoorelementen zorgen voor de kleurnuancering. De periode van ontstaan varieert. Agaten zoals we die kunnen vinden in Duitsland ontstonden ca. 250 miljoen jaar geleden. Er zijn vind- plaatsen van edelsteen die tussen de 500 miljoen en de twee miljard jaar oud zijn, diamant is zo’n 3,3 miljard jaar geleden ontstaan.

De ruwe edelstenen worden pas echt tot leven gebracht door het slijpsel. De slijper maakt het mogelijk dat het licht via de talrijke facetten duizenden malen wordt gereflecteerd, waardoor de schoonheid van de edelsteen pas echt kan ontluiken. De wens van ieder mens om zich te tooien, is zo oud als de mensheid zelf. In vroeger tijden waren het lichaam- beschilderingen, en droegen jagers tanden van beren of panters om zo hun mannelijkheid te onderstrepen. Aanvankelijk gebruikte men dát wat plaatselijk werd gevonden. Europa is niet zo rijk bedeeld met vind- plaatsen als bijvoorbeeld de Aziatische, Afrikaanse en Zuid-Amerikaanse landen of Australië. De grote beschavingen in Egypte, India, China en Zuid- en Midden-Amerika waren hoog ontwikkeld in de kunstzinnige vorming van edelstenen.

Edelstenen werden vaak omhuld met mystiek. Het waren vaak geluksbrengers, maar de heersende klassen gebruikte ook het ongeluksaura graag uit praktische overwegingen. Gruwelijke mythen verdoemden het volk en verhieven de eliteklassen. In later tijden veranderde dit beeld van edelstenen en werden hun kwali- teiten en eigen- schappen aan de maanden van het jaar gekoppeld. Aquamarijn gold als de steen voor de lentemaand maart, robijn voor juli en turkoois voor december. Weer later werden de dierenriemtekens met edelstenen in ideologische verbinding gebracht. De mensen verzamelden edelstenen niet alleen om zich te sieren. Men gebruikte ze ook vanwege hun heilzame werking. Zelfs vandaag de dag vertrouwen mensen nog op de genezende werking van edelstenen en hun verborgen krachten. Smaragd zou helpen bij hoofdpijn - Toch een fantasti- sche reden om een sieraad met smaragd te dragen? Hoe het ook zij: kies gewoon de steen die u mooi vindt. Alleen daarvan wordt u al gelukkig! Want gekleurde edelstenen begenadigen mensen in vele opzichten. Het is dan ook niet verwonderlijk dat alle zorgen van Hans en Grietje verdwenen met zulk een triomfantelijk einde...